Strømmenbrygga

Strømmen var et av de gamle ferdselsknutepunktene i Rissa. Strømmen knyttet innsjøen Botn med fjorden.

Broen over og kanalen ved Strømmen var landeveis og sjøverts forbindelse mellom de indre landområdene i Rissa og kyststrøkene. Ved Strømmen møttes folk, enten de kom til fots, til hest eller i båt. Her vokste det første sentrum i Rissa naturlig fram på slutten av 1880-tallet.

I rundt 60 år, fra 1880 fram til andre verdenskrig, var Strømmen et livlig og pulserende sentrum i Rissa med variert handel og mange hus. Her lå butikken, bakeriet, poståpneriet, telegrafen og banken. Og her bodde lensmannen, distriktslegen og dyrlegen. Her var herredsstyresal og forsamlingssal. Funn av krittpipestilker bekrefter at allerede på 1600-1700-tallet lå et skjenkested på Strømmen. Bakken bak det gamle skjenkestedet heter fremdeles Krobakken. 

Krav om bedre og mer plass førte til at kontorer, bank og post flyttet til det nye bygdesentrumet og det nybygde Rådhuset oppe på myra i 1969. Strømmen var ikke lenger et naturlig vegknutepunkt. Tilbake ligger en stille idyll med minner om tidligere aktivitet og tider.

Åpningstider:
Alle dager
Døgnet rundt.
Adresse:
«Gamle sentrum»
Naustveien
7100 Rissa