Rødberg Tåkeklokke

Tåkeklokkene var de første tåkesignalene som ble tatt i bruk langs kysten. Klangen av klokka på Rødbergsneset var en kjærkommen lyd om skodda lå tett eller stormen herjet.

Folk som var oppvokst med klokka var vant til lyden, og de sov godt om natta når klokka slo. Rødberg tåkeklokke ble bygget i sveitserstil i 1919 og er en av fem fredede tåkeklokker i Norge. Den er den eneste frittstående tåkeklokke med stor grad av opprinnelighet og med klokka intakt nord for Oslofjorden.

Kystens navigasjonstekniske hjelpemidler som tåkeklokker, fyrstasjoner, lykter og dagmerker er blant landets mest markante kulturminner. På en spesiell måte karakteriserer de Norge som kyst- og sjøfartsnasjon. Med radar i båtene ble tåkeklokkene overflødig og tåkeklokka på Rødberg ble nedlagt i 1986.

Rødberg tåkeklokke er skiltet. Skiltet forteller deler av historien, men du kan også utforske mer av historien med mobiltelefon eller nettbrett. Ved å skanne QR-koden eller gå inn på www.kulmin.no får du umiddelbar tilgang til fortellingen om den viktige tåkeklokka på Rødbergsneset».

Rødberg tåkeklokke har parkering og er tilgjengelig for rullestolbrukere.

Åpningstider:
Alle dager, døgnet rundt.
Adresse:
7105 Stadsbygd