Reins Kloster

På dette dominerende høydedraget i det flate Rissalandskapet lå en gang høvdingsetet og senere kongsgården Rein.

Rein er knyttet til kjente kongsnavn i historien om Norge, som kong Olav Kyrre, kong Inge Bårdsson og hertug Skule Bårdsson. Da hertug Skule ble alvorlig syk i 1226, lovet han å bygge ei steinkirke og et kloster på kongsgården Rein hvis han ble frisk. Han holdt løftet sitt.

Et kloster for fornemme kvinner ble bygget ved den gamle gården, på høyden med utsikt over fjorden og landskapet. Dyktige håndverkere fra arbeidet på Nidarosdomen ble hentet for å reise bygget. Siden 1700-tallet har Reins kloster vært i familien Hornemans eie. Stien på Reins kloster snor seg gjennom historien fra klosterruinene og klosterhagen til dagens bebyggelse og bruk av området.

Åpningstider:
Alle dager, døgnet rundt.
Kontaktinformasjon:
913 61 730 mikemalott@reinskloster.no https://reinskloster.no/ Facebook: Reins Kloster A/S
Adresse:
Klosterveien 195 7100 Rissa