Råkvåg Kulturminnne

Sildefisket og bryggerekka

Råkvåg gjenspeiler viktige epoker i norsk fiskerihistorie. Den første glansperioden ble innledet på begynnelsen av 1600-tallet, og siste halvdel av 1800-tallet var en betydelig oppgangsperiode. Tettbebyggelsen Råkvåg var et aktivt samfunn under det rike sildefisket først på 1900-tallet. Dette var en tid da båtene lå så tett at det gikk an å gå tørrskodd over vågen.

Råkvåg har den største samlinga av sildebrygger utenfor de større byene i Norge. Landnotfiske etter sild krevde både båter, nøter og ikke minst mange bygninger til oppbevaring av båter og redskap og til rengjøring, salting og lagring av silda. Silda ble saltet og skåret i bryggene. Bryggerekka som står her i dag har kontinuitet tilbake til det rike sildefisket rundt 1600, selv om de fleste ble bygd i andre halvdel av 1800-tallet. 

Sammen med nedgangen i fiskeriene på 1960-tallet, ble de fleste fiskebrukene i Råkvåg avviklet.

Hermetikkfabrikken

Historien om Råkvåg er historien om silda og sildefisket som var selve livsgrunnlaget for bygda. Stjørnfjorden var regnet som en av landets beste sildefjorder, og fisket var en viktig næring for folk rundt fjorden. Under det rike sildefisket kom også fiskere langveis fra og havna var full av båter og yrende liv. Tettstedet Råkvåg hadde god havn, silda kom inn fjorden år etter år, og folk flyttet til bygda fra andre steder langs kysten. Da sildefisket var på topp først på 1900-tallet, var bryggene i Råkvåg et livlig sentrum for fiske og annen næringsvirksomhet.

I 1914 ble hermetikkfabrikken Råkvåg Canning etablert i Råkvåg. Hermetikkfabrikken for foredling av «havets sølv» ble drevet i omtrent 20 år. I løpet av disse årene ble silda eksportert sørover til Europa hvor blant annet Tyskland var en stor mottaker. Husmødre og ugifte kvinner i Råkvåg utgjorde den største og viktigste delen av arbeidsstyrken på fabrikken. De utførte også salting og sildeverking. 

Driften ved hermetikkfabrikken ble flyttet fra bygda til Saga ved Sørfjorden i begynnelsen av 1930-tallet, og bygningene ble brukt til andre formål. Hermetikkfabrikken i Saga brant ned i 1939. Dermed var det over med en stor kvinnearbeidsplass i Stjørna kommune.

Skilt og kulmin

Bryggerekka og den gamle hermetikkfabrikken i Råkvåg er skiltet. Skiltene forteller deler av historien, men du kan også utforske mer med mobiltelefon eller nettbrett. rykk på knappen nedenfor så kommer du inn på www.kulmin.no og får umiddelbar tilgang til fortellingen om Råkvåg gjennom tidene.

Åpningstider:
Alle dager
Døgnet rundt
Adresse:
7114 Råkvåg