Hysnes Fort

Opprinnelig operativ sammenheng

Hysnes fort er en del av Agdenes befestninger og ble anlagt i henhold til Stortingsvedtak av 03.03.1897 for å forhindre fremmede fartøyer i å trenge inn gjennom Trondheimsleden og videre inn til Trondheim. Agdenes befestninger omfattet, foruten Hysnes, Brettingen og Hambåra fort. Befestningene ble 1940–45 utvidet med en rekke anlegg langs Trondheimsfjorden, bl.a. Sørviknes torpedobatteri.

Historikk

1896: Forsvaret kjøpte opp mindre arealer i Hysnesområdet.

1897: Hysnes fort anlagt som del av Agdenes befestninger i henhold til Stortingsvedtak. Hovedbevæpningen kom til å bestå av 21 cm tunge og 15 cm middelstunge Armstrong kanoner.

1898: Oppkjøp av gårdsbruket innerst i Junkerbukta som dannet grunnlaget for etableringen av leiren.

9. april 1940: Fortet i kamp med tyske angripere.

1940–45: Tyskerne overtok fortet som ble forsterket med nærforsvarsstillinger, luftvernstillinger, bunkere m m. Innnledningsvis baserte tyskerne seg på de opprinnelige Armstronggkanonene. Etterhvert rokkerte tyskerne disse mellom de forskjellige anleggene i Trondheimsfjorden, samtidig som de tilførte nye kanoner. Tyskerne laget et primitivt torpedobatteri på Hysnes ved at aktre torpedosats fra jageren «Paul Jacobi» ble satt på en pram. Torpedobatteriet var på Hysnes fra april til august 1940 før det ble satt på Hysneståa. Batteriet ble våren 1945 flyttet til Sørviknes.

1945: Etter 1945 overtok Kystartilleriet anlegget og videreutviklet det.

1945–1995: Flere av bygningene oppført før 1945 i tilknytning til fortet er revet, men det ligger tydelige spor tilbake i form av grunnmurer. Gjennom utvidelser av leiren og en stadig supplering av bygningsmassen fram til i dag, er det bygningsmessige tyngdeepunktet forflyttet fra sjøen og til området inntil gården Nebb. Hovedsakelig består denne leirdelen av bygninger fra etterkrigstiden.

1993–94: I 1993 ble inv. nr. 0067 som utgjorde en vesentlig del av det gamle militære bygningsmiljøet i Junkersbukta revet. Året etter ble det oppført et nytt vedlikeholdsbygg som erstatning.

1998: Hysnes og Brettingen nedlagt som fort, men på begge steder er det fortsatt militær virksomhet.

1998–2007: Hysnes utrangert. Deler av anlegget fredet 2004. Solgt til Rissa kommune i 2007.

Åpningstider:
Alle dager
Døgnet rundt
Adresse:
Hysnes fort
7112 Hasselvika