Hindrem stavkirke

Hindrem stavkirke ble reist i 2012 like ved tomta til den gamle soknekirka på Hindrem. Den er bygd etter samme modell som de gamle stavkirkene i Norge. Kirka er vigslet og brukes til gudstjenester, dåp, bryllup og konserter. Den ligger fritt til i et rikt kulturlandskap omgitt av skog og fjell og med en fantastisk utsikt utover Trondheimsfjorden. Den er virkelig verdt et besøk.

Dette er den tredje kirka som står på omtrent samme sted på Hindrem. Den første var ei lita stavkirke som vi ikke vet alderen på. Det vi vet er at denne kirka fikk nytt tårn og spir i 1653. På det tidspunktet var kirka allerede gammel og falleferdig, så den ble revet elleve år seinere.

Ei ny kirke ble satt opp rundt 1665, bygd av 1600 – tallets kjente kirkebygger Ole Johnsen Hindrum. Denne sognekirka sto til 1897, da Vanvikan ble nytt kirkested og kirka ble revet.

Det ble et savn etter denne kirka, og i 2003 ble Hindrem stavkirkelag stiftet. Styret fikk som mandat å starte arbeidet med å oppføre ei stavkirke på det gamle kirkestedet Hindrem. Leksvik kommune kjøpte tomt tett inntil Hindrem kirkegård. Stavkirkelaget solgte andeler til 300 kr. stykket. Andeler selges
fortsatt. Andelene utgjør en forholdsvis liten del av kostnadene med reising av kirka. Det er utført et svært dugnadsarbeid og laget har fått økonomisk støtte fra Leksvik kommune, Nord Trøndelag fylke, lokale næringslivsbedrifter og private givere. Kirka er bygd som kopi av Haltdalen stavkirke fra 1100-tallet. Den kirka står på Trøndelag Folkemuseum. Byggearbeidet ble ledet på en fagmessig og god måte av Trond Staberg fra Mosvik.

Hindrem stavkirke ble vigslet 9. september i 2012 av Nidaros biskop Tor Singsås. Omtrent 300 mennesker var samlet til vigslingsgudstjenesten.

Stavkirka leies ut til vielser, dåp, begravelser og andre arrangement som passer i ei kirke. Besøk i kirka avtales på tlf. 95821376. Velkommen til å ta kontakt.

Åpningstider:
Etter avtale
Kontaktinformasjon:
Tore Kruken: 99308376
tore.kruken@gmail.com

Ruth M. Hindrum: 95821376
ruth.hindrum@gmail.com

Hindrem Stavkirke
v/ Ruth Margaret Hindrum
Setergårdsvegen 112
7125 Vanvikan
Adresse:
Hindrem Stavkirke
Hindremsvegen
7125 Vanvikan