Bryggeutstillinga

Bryggeutstillinga er en salgs- og presentasjonsutstilling der vi tilstreber både bredde, mangfold og kvalitet i det som stilles ut. Vi søker stadig fornyelse av bryggeutstillinga ved at det hvert år innhentes arbeider av kunstnere fra hele landet, samtidig som et utvalg av lokale kunstnere er representert.

Åpningstider:
Alle dager, kl 12.00-17.00
Kontaktinformasjon:
951 89 021 bryggeutstillinga@gmail.com www.bryggeutstillinga.no
Adresse:
Prangveien 27 7114 Råkvåg