Bakstein

Baksteinneset – en kystgravplass fra jernalderen

En gravplass med 10 gravrøyser fra jernalderen, ca. 500 f.Kr.-1030 e.Kr. Typiske kystrøyser bygget av rullesteiner. Anlagt på Baksteinneset, høydedraget med utsikt over fjorden. God utsikt over møtestedet for munningene til Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

Enhver forhøyning i terrenget er utnyttet og brukt som forsterker. Røysene skulle ses av forbipasserende og de dødes slektninger. De døde kunne fra sine hvilesteder skue ut over sjø og land. I det norrøne, hedenske samfunnet stod forfedredyrkingen sterkt.

Fra middelalderen har vi skriftlige kilder som dokumenterer eldre forestillinger om at de døde levde videre i en slags skyggetilværelse i gravrøysene. Han eller hun var en underjordisk, som kunne bringe lykke eller ulykke til de levende. For å oppnå kontakt med de døde, kunne man sitte ute på røysa nattestid og utøve trolldom eller ritualer. Mat og drikke ble satt ut på røysa, og det ble utført offerhandlinger. Kanskje ble det også nødvendig med haugbrott, å ta seg inn i røysa, for å bli kvitt plagsomme gjengangere eller hente ut gjenstander med magisk kraft.

I noen av gravrøysene på Baksteinneset er det spor etter gravinger i form av utkastet stein. Dette kanvære samtidige haugbrott. Men det kan også være plyndringer fra nyere tid.

Stien er fin å ta som en rundtur med Eventyrstien på Bakstein, hvor du kan møte alt fra troll til havfruer.

Åpningstider:
Alle dager
Døgnet rundt
Adresse:
Bakstein
7110 Fevåg