Amborneset

På Amborneset finner du et gravfelt fra vikingtida. Det er også rester etter en mulig gammel bygdeborg på Borgåsen. Området er et veldig interessant arkeologisk område i Indre Fosen Kommune. Feltet er registrert og beskrevet i detalj av  NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim i 1974.

Helt nede ved sjøen ligger 13 gjenværende gravhauger man antar skriver seg fra vikingetiden på Amborneset. En av dem er trekantet, stjerneformet, noe som det finnes svært få av i Norge. I en av de største haugene ble det etter ulovlig graving i 1928 levert inn rester av et sverd med usedvanlig vakker dekor til Vitenskapsmuseet i Trondheim. Sverdet er datert til år 800-850 e.Kr.

Amborneset er nevnt i «Sverresoga» i forbindelse med kong Sverre Sigurdsson og birkebeinernes siste slag mot biskop Nikolaus Arnesson og baglerne i 1199.  Slaget betegnes som «Slaget på Strindsjøen», og det er nærmere beskrevet i boka «Trondheim havn i 1000 år» av professor Jørn Sandnes.

På «Borgen» som de lokale kaller det som er åsens høyeste punkt ligger en stor ansamling av stein som kan minne om restene av en sammenrast mur. Nedenfor «borgen» er det flere røyser som kan være gravrøyser eller forpoststillinger for selve borgen. 

Åpningstider:
Alle dager
Døgnet rundt
Adresse:
Ambornes
7125 Vanvikan