Hindrem stavkirke ble reist i 2012 på tomta til den gamle soknekirka på Hindrem. Den er bygd etter samme modell som de gamle stavkirkene i Norge. Kirka er vigslet og brukes til gudstjenester, dåp,  bryllup og konserter. Den ligger fritt til, omgitt av grønne jorder og fjell i bakgrunnen og med en fantastisk utsikt utover Trondheimsfjorden. Den er virkelig verdt et besøk.

Dette er den tredje kirka som står på omtrent samme sted på Hindrem. Den
første var ei lita stavkirke som vi ikke vet alderen på. Det vi vet er at denne
kirka fikk nytt tårn og spir i 1653. På det tidspunktet var kirka allerede gammel
og falleferdig, så den ble revet elleve år seinere.

Ei ny kirke ble satt opp rundt 1665, bygd av 1600 – tallets kjente kirkebygger
Ole Johnsen Hindrum. Denne sognekirka sto til 1897, da Vanvikan ble nytt
kirkested og kirka ble revet.

Det ble et savn etter denne kirka, og i 2003 ble Hindrem stavkirkelag stiftet.
Styret fikk som mandat å starte arbeidet med å oppføre ei stavkirke på det
gamle kirkestedet Hindrem. Leksvik kommune kjøpte tomt tett inntil Hindrem
kirkegård. Stavkirkelaget solgte andeler til 300 kr. stykket. Andeler selges
fortsatt. Andelene utgjør en forholdsvis liten del av kostnadene med reising av
kirka. Det er utført et svært dugnadsarbeid og laget har fått økonomisk støtte
fra Leksvik kommune, Nord Trøndelag fylke, lokale næringslivsbedrifter og
private givere. Kirka er bygd som kopi av Haltdalen stavkirke fra 1100-tallet.
Den kirka står på Trøndelag Folkemuseum. Byggearbeidet ble ledet på en
fagmessig og god måte av Trond Staberg fra Mosvik.

Hindrem stavkirke ble vigslet 9. september i 2012 av Nidaros biskop Tor
Singsås. Omtrent 300 mennesker var samlet til vigslingsgudstjenesten.

Stavkirka leies ut til vielser, dåp, begravelser og andre arrangement som passer
i ei kirke. Besøk i kirka avtales på tlf. 95821376. Velkommen til å ta kontakts

Åpningstider
Etter avtale

Kontakt
Ruth: 95821376
Tore K: 99308376
ruth.hindrum@gmail.com

Adresse
Hindrem Stavkirke
v/ Ruth Margaret Hindrum
Setergårdsvegen 112
7125 Vanvikan

Hindrem Stavkirke