Bryggeutstillinga er en salgs- og presentasjonsutstilling der vi tilstreber både bredde, mangfold og kvalitet i det som stilles ut. Vi søker stadig fornyelse av bryggeutstillinga ved at det hvert år innhentes arbeider av kunstnere fra hele landet, samtidig som et utvalg av lokale kunstnere er representert.

Åpningstider
Alle dager, kl 12.00-17.00

Kontakt
951 89 021

bryggeutstillinga@gmail.com
www.bryggeutstillinga.no

Adresse
Prangveien 27
7114 Råkvåg